Чергове збільшення вартості користування земельними ділянками у місті Києві

Чергове збільшення вартості користування земельними ділянками у місті Києві

1. Зміна локальних коефіцієнтів на місцезнаходження земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони у місті Києві.
Рішенням Київської міської ради від 10.12.2014 № 565/565 з 01.07.2015 введено в дію нову нормативну грошову оцінку земель міста Києва, затверджену рішенням Київської міської ради від 03.07.2014 № 23/23 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва».
Поряд з цим, рішенням Київської міської ради від 10.03.2016 № 217/217 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03.07.2014 № 23/23 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва» внесено зміни до Додатку 3, а саме: змінено локальні коефіцієнти на місцезнаходження земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони (офіційно опубліковано 18.03.2016 в газеті «Хрещатик» № 29 (4799).
Відповідно до частини п'ятої статті 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.
Згідно з пунктом 271.2 статті 271 Податкового кодексу рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Крім цього, пунктом 286.2 статті 286 Податкового кодексу встановлено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
Враховуючи вищевикладене, нові локальні коефіцієнти на місцезнаходження земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони, що встановлені рішенням Київської міської ради від 10.03.2016 № 217/217, з врахуванням вимог пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом, тобто з 01.01.2017 року. При цьому, при поданні податкової декларації по платі за землю на 2017 рік, необхідно надати довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки з врахуванням змін, внесених рішенням Київської міської ради від 10.03.2016 № 217/217.

2. Зміна коефіцієнтів, які характеризують функціональне використання земельної ділянки.
З 01.01.2017 року набрав чинності Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів затвердженого наказом Мінагрополітики від 25.11.2016 року №486, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1647/29777 (надалі – Порядок).
Порядок змінив коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки в залежності від Класифікації видів цільового призначення земель.
Наприклад:
Відповідно до розділу 3 секції В «Землі громадської забудови» коефіцієнт для земель під забудовою вже становить «0,7» заміть «0,5». Отже коефіцієнт збільшився на 0,2.
Відповідно до розділу 2 секції В «Землі житлової забудови» коефіцієнт для земель під забудовою вже становить «1» заміть «0,5». Отже коефіцієнт збільшився вдвічі.
Відповідно до Приміток Додатку 1 Порядку:
1. Для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 2,0.
2. У разі, якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 2,0.
З якими проблемами зіштовхуються юридичні особи при отриманні нормативних грошових оцінок.
1.   Відсутність у Державному земельному кадастрі відомостей про код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки.
2.   Відсутність у Державному земельному кадастрі відомостей про функціональне використання земельної ділянки.
3.   Відсутність у Державному земельному кадастрі відомостей про реєстрацію земельної ділянки в цілому.
Дана проблематика пов’язана з перенесенням даних до Державного земельного кадастру по земельним ділянкам, право користування або власності на які було оформлено до набрання чинності Класифікатора видів цільового призначення земель, затвердженого Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 23.07.2010 № 548.
У такому випадку без внесення змін до Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці коду Класифікації видів цільового призначення земель, відомостей про функціональне використання земельної ділянки та реєстрації земельної ділянки Державному земельному кадастрі, нормативна грошова оцінка буде розраховуватись з коефіцієнтом на функціональне використання землі – «2», що в більшості випадків призведе до значного збільшення розміру нормативної грошової оцінки.

3.   Ставка земельного податку у місті Києві за нежитлове приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку, у разі не оформленого права власності або оренди на земельну ділянку.
Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 №126/126 внесено зміни до додатка 3 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві».
Пунктом 5.6 Додатку 3 Положення про плату за землю в місті Києві плата за користування земельними ділянками, які використовуються юридичними і фізичними особами, в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не оформлено (крім комунальної власності), встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, за винятком земельних ділянок, ставка податку за які справляється у розмірі, визначеному пунктами 5.3 - 5.5 цього Положення. Дія цього пункту не поширюється у випадках звільнення земельних ділянок від оподаткування або наявності пільг щодо сплати земельного податку.
Юридичні особи, які є власниками нежитлової нерухомості, в тому числі його часток (офіси, магазини тощо), що розташовані в житлових будинках зобов’язані сплачувати земельний податок. Для розрахунку земельного податку необхідно також отримати Довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Відповідно до п. 287.8 ст. 287 Податкового кодексу України власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
Згідно з п. 286.6 ст. 286 Податкового кодексу України за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
Тобто, юридична особа – власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку є платником земельного податку з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
З якими проблемами зіштовхуються юридичні особи при отриманні нормативних грошових оцінок за частину нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку у місті Києві.
1.   Відсутність інформації в базі даних міського земельного кадастру власника нежитлового приміщення, як додаткового співкористувача на земельну ділянку.
2.   Отримання довідок від балансоутримувачів будівель з інформацією про загальну площу будівель і споруд, що розташовані на земельній ділянці.

Отже, юридичним особам, у яких перебуває у користуванні (оренда, постійне користування) чи у власності земельна ділянка, необхідно отримати нову нормативну грошову оцінку земельної ділянки з урахуванням вищевказаних змін.