Breaking News зі США. Неділя, 23 жовтня 2022 р. - Igor Aizenberg

Breaking News зі США. Неділя, 23 жовтня 2022 р.  - Igor Aizenberg

Важливі офіційні повідомлення прес-секретаря Держдепартаменту Неда Прайса:

«Державний секретар Ентоні Дж. Блінкен розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Держсекретар Блінкен заявив міністру закордонних справ Кулебі, що Сполучені Штати відкидають явно неправдиві звинувачення російського міністра оборони шойгу про те, що Україна готується використати брудну бомбу на власній території, і що світ буде оцінювати будь-яку спробу Росії використати ці звинувачення як привід для ескалації. Вони також обговорили зобов’язання США та міжнародної спільноти продовжувати підтримувати Україну наданням безпрецедентної безпекової, економічної та гуманітарної допомоги стільки, скільки це буде потрібно, та шдяхом притягнення Росії до відповідальності. Крім того, вони відзначили наші постійні зусилля щодо дій у зв'язку з ширшими наслідками війни президента путіна».

«Текст наступної заяви оприлюднили уряди Сполучених Штатів Америки, Франції та Великої Британії.

Ми, міністри закордонних справ Франції, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів, знову заявляємо про нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям агресії Росії, яка триває. Ми продовжимо підтримувати зусилля України щодо захисту своєї території стільки, скільки це буде потрібно.

Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поговорили з міністром оборони Росії Сергієм шойгу на його прохання. Наші країни чітко дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто брехливі звинувачення Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ буде розглядати будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації. Ми також відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії.

Міністри закордонних справ також обговорили свою спільну рішучість продовжувати підтримувати Україну та український народ у сфері безпеки, продовжувати надавати економічну та гуманітарну допомогу перед обличчям жорстокої загарбницької війни президента путіна».

Официальные сообщения пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пата Райдера:

«Министр обороны США Ллойд Дж. Остин 23 октября провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем шойгу, который попросил о повторном разговоре. Министр Остин отверг любые предлоги для российской эскалации и подтвердил ценность поддержания коммуникаций на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины».  

«23 октября министр обороны США Ллойд Дж. Остин позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, чтобы подтвердить отношения между США и Великобританией в области обороны и важность трансатлантического сотрудничества. Их сегодняшняя беседа стала продолжением обсуждения, происходившего в Пентагоне на прошлой неделе, в ходе которого был затронут широкий спектр общих приоритетов в области обороны и безопасности, включая Украину».

UPD 22:00 EDT Важные официальные сообщения пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса:

«Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен разговаривал сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Госсекретарь Блинкен заявил министру иностранных дел Кулебе, что Соединенные Штаты отвергают явно ложные обвинения российского министра обороны шойгу о том, что Украина готовится использовать грязную бомбу на собственной территории и что мир расценит любую попытку России использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации. Они также обсудили обязательства США и международного сообщества продолжать поддерживать Украину путем оказания беспрецедентной помощи в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи столько, сколько потребуется, и привлекать Россию к ответственности. Кроме того, они отметили наши постоянные усилия по действиям в связи с более широкими последствиям войны президента путина».

«Текст следующего заявления обнародовали правительства Соединенных Штатов Америки, Франции и Великобритании.

Мы, министры иностранных дел Франции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, снова заявляем о нашей непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России. Мы продолжим поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько это потребуется.

Ранее сегодня министры обороны каждой из наших стран побеседовали с министром обороны России Сергеем шойгу по его просьбе. Наши страны четко дали понять, что все мы отвергаем откровенно лживые обвинения России в том, что Украина готовится применить грязную бомбу на собственной территории. Мир будет рассматривать любую попытку использовать это обвинение как повод для эскалации. Мы также исключаем любой повод для эскалации со стороны России.

Министры иностранных дел также обсудили свою общую решимость продолжать поддерживать Украину и украинский народ в сфере безопасности, продолжать оказывать экономическую и гуманитарную помощь перед лицом жестокой захватнической войны президента путина».